O.Š. ,, Ivan Milutinović ’’ Višnjica

O.Š. ,, Ivan Milutinović ’’ Višnjica

Ulica: Maršala Tita br. 101 ( Opština Palilula) Višnjica, Beograd

Treninzi su: 

Ponedeljak   19:15 – 20:15

Utorak         19:15 – 20:15

Četvrtak       19:15 – 20:15

Treneri:

Laban Mihailo 069/27-811-69

Kočoski Aleksandar   064/316-555-6