O.Š. ‚‚Milena Pavlović Barili" - Višnjička Banja

O.Š. ,, Milena Pavlović Barili ’’ Višnjička Banja

Ulica: Romana Rolana 67 ( Opština Palilula), Beograd

Termini:

Ponedeljak  20:00 – 21:00

Sreda         20:00 – 21:00

Subota       09:00 – 10:00

Treneri:

Popović Nikola 069/18-12-993

Kočoski Aleksandar   064/316-555-6